Malé vodní turbíny

 • pro malé vodní elektrárny (turbíny s výkonem do 15 MW)

 

Technické provedení

 • kašnové a spirálové turbíny typu Kaplan nebo Francis

 • turbíny typu PROPELER nebo SEMIKAPLAN

 • přímoproudé turbíny typu PB (s pravoúhlou převodovkou)

 • turbíny typu REIFFENSTEIN (bez rozvaděče)

 • kolenové turbíny (S turbíny)

 • Peltonovy turbíny do vodovodních řadů

 

Technické rozdíly mezi vybavením a uspořádáním v porovnání s projekty velkých vodních elektráren:

 • ve většině případů se upouští od chlazení ložisek a převodů a jestliže je nutné jejich chlazení, provádí se proudící vodou bez filtrů a čerpadel

 • jednodušší regulace zařízení za použití vyšších regulačních tlaků v porovnání s projekty velkých vodních elektráren

 • tlakový vzduch a podobná zařízení nejsou používána

 • oběžné kolo Francisovy turbíny může být instalováno přímo na převislém konci hřídele generátoru

 • u méně rozměrných Francisových turbin může být umístěno kompletní soustrojí (včetně generátoru) na jednom rámu


Souhrn vybraných referencí ČKD Blansko Engineering, a.s. najdete zde


tisknout