Česle a čistící stroje

  • pro zabránění vstupu nečistot do zařízení
  • česle jsou projektovány do stavby včetně spodních a horních prahů a podpěrných nosníků
  • pro čištění česlí jsou dodávány čistící stroje pro všechny druhy česlí a vtokových objektů
  • konstrukční řešení a materiály vyhovují ekologickým požadavkům

Souhrn vybraných referencí ČKD Blansko Engineering, a.s. najdete zde


tisknout