KVALITA

Schéma Integrovaného systému řízení v ČKD Blansko Engineering, a.s.:

 

vzorec

•  IMS - Integrated Management System

•  QMS - Quality Management System 

•  EMS - Environmental Management System 

•  SMS - Safety Management System

•  WQ - Welding Quality

 

Integrovaný systém řízení  v ČKD Blansko Engineering, a.s. respektuje požadavky norem:

ISO 9001 - jakost

ISO 14001 - environment

OHSAS 18001 - bezpečnost

ISO 3834-2 - svařování


Oblast certifikace (scope): navrhování, inženýring, projektování, realizace, montáž, prodej, uvádění do provozu, servis, zkoušení a měření technologie pro vodní elektrárny, čerpací stanice, projekty vodních elektráren a potrubních systémů.

Ke všem normám udržuje společnost akreditované certifikáty u certifikačních společností Bureau Veritas  a Tesydo. Certifikovaný QMS je kontinuálně udržován od r. 1998, EMS a SMS od r. 2008, WQ od r. 2006.

 

Společnost zařadila do systému IMS/WQ   Certifikát způsobilosti výrobce pro výrobu (opravy), instalaci, servis a svářečské činnosti podle ČSN EN 1090-1,2; ČSN EN 1990-2+A1, ČSN EN 1990, DIN 19704, DIN 18800-Teil 7, ČSN EN ISO 9001 a plnění požadavků na jakost při svařování dle ČSN EN ISO 3834-2 a dozoru dle ČSN EN ISO 14 731. Certifikát udržuje společnost od r. 2006.

 

Základním dokumentem IMS je Politika ČKD Blansko Engineering, a.s., která integruje Politiku jakosti a Politiku ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Základní popis IMS je v Příručce IMS, která slouží jako přehledný manuál stanovující procesy integrovaného systému řízení v organizaci a vztahy mezi nimi, dále dokumentované postupy (nebo odkazy na ně) vytvořené ve společnosti pro integrovaný systém. Součástí SMS je také systém zajištění požární ochrany podle českých předpisů.

 


tisknout