Identifikace společnosti

ČKD Blansko Engineering, a.s.

je samostatný právní subjekt a je zapsán v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2040

 

 

Obchodní název: ČKD Blansko Engineering, a.s.
Sídlo společnosti: Čapkova 2357/5;   678 01 Blansko;  Česká republika
Identifikační číslo (IČ): 25 30 50 34
Právní forma: akciová společnost

 


tisknout